ECOSPIR EV

paletizer

Prečnik obrtnog stola: 1500mm
Maksmimalna težina palete: 2000 kg
Regulacija brzine obrtnog stola kontrolisana inverterom, sa mekim startom i mekim završetkom procesa strečovanja
Prenos pogona obrtnog stola se obalja preko lanaca
Zaštićen motor sa karterom
Maksimalna visina strečiranja : 2200mm
Regulacija zatezanja sa mehaničkom kočnicom
Regulacija brzine nosača folije kontrolisana preko invertera i sa odvojenim parametrima za podizanje i za spuštanje
Motor nosača folije je integrisan u stubu
Prenos pogona nosača folije se obavlja preko lanaca
Odvojena podešavanja za donje i gornje ojačavajuće obmotavanje
Mogućnost zadavanja broja ciklusa obmotavanja
Zadavanje 8 različitih radnih režima
Ručna ili automatska procedura za svaki od standardni program
“Touch screen” operacioni panel sa veoma jednostavnim, lakim i intuitivnim korišćenjem za brza podešavanja i regulaciju svih različitih parametara
Mogućnost rasklapanja paletizera (osnova/stub) kao “šarka” za brzu montažu
Osnova paletizera je sa otvorima za viljuškar
Električno napajanje : 1 kW ; 240 V 1ph + T
Mašina je sa CE znakom

200 % PRE-STRETHCER sa elektro motorom

– Nosač folije sa 200% fiksiranim odnosom (1metra = 3metra) direktno pogonjen preko zupčanika i nezavisne regulacije zatezanja folije preko operacionog panela
– Omogućava uštedu folije i bolje obmotavanje lakih proizvoda